Wycena nieruchomości


Oferta dla klientów indywidualnych:

 

- wycena lokali mieszkalnych,

- wycena domów,

- wycena działek niezabudowanych i zabudowanych,

- wycena służebności:

przesyłu - za korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorstwa przesyłowe,

służebności drogi,

osobistej, - wycena nieruchomości w trakcie budowy,

- wycena nakładów na nieruchomości,

- wycena kosztów rozbiórki i materiałów porozbiórkowych,

- wycena nieruchomości rolnych.

 

Wycenę wykonujemy dla następujących celów:

- sprzedaży nieruchomości,

- uzyskania kredytu,

- podziału majątku,

- zniesienia współwłasności,

- zawarcia umowy ubezpieczenia,

- ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorstwa przesyłowe.

 

Oferta dla firm:

 

- wycena lokali komercyjnych,

- wycena działek zabudowanych i niezabudowanych,

- wycena budynków przemysłowych,

- wycena budowli,

- wycena służebności:

przesyłu - za korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorstwa przesyłowe,

służebności drogi,

- wycena nieruchomości w trakcie budowy,

- wycena nakładów na nieruchomości,

- wycena kosztów rozbiórki i materiałów porozbiórkowych.

 

Wycenę wykonujemy dla następujących celów:

 

- sprzedaży nieruchomości,

- ustalenia wysokości czynszu najmu lub dzierżawy,

- ustalenia opłaty za użytkowanie wieczyste,

- przekształcenia prawa do nieruchomości,

- opłaty adiacenckiej,

- opłaty planistycznej,

- uzyskania kredytu,

- zawarcia umowy ubezpieczenia,

- ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorstwa przesyłowe.